Opleidingen en modules

Wij bieden een ruim aanbod aan opleidingen en modules. Zo kunt u eenvoudig zelf uw keuze maken en  - indien u dit wenst - kan het volledige diploma worden behaald. De verdeling van de opleidingen en modules is als volgt:

  1. Kiest u voor de volledige opleiding dan ontvangt u een all-in-one programma dat u vervolgens stapsgewijs doorloopt. Aan het einde van de leergang neemt u deel aan het theorie- en praktijkexamen van ESIF. Bij een succesvolle afronding van de examens ontvangt u het volledige diploma Predictive Profiling Terrorisme. Met dit diploma kunt u zich laten inschrijven als Certified Profiler Terrorism (CPT ®)
  2. Kiest u voor de Basis Plus opleiding dan doorloopt u de theoretische leerweg (6 weken) en ontvangt u de volledige intelligence modules aangevuld met de theorie over security questioning en proactieve observatie. Aan het einde van deze leerweg wordt een theorie-examen afgenomen door ESIF. Bij een succesvolle afronding van het examen ontvangt u het diploma Predictive Profiling Terrorisme Theorie
  3. Kiest u voor deelcertificaten dan kunt u uit drie modules kiezen: Basis PPT-module, Security questioning module en de Proactieve observatie module.
  4. In de Basis-PPT module doorloopt de theoretische leerweg en ontvangt u de intelligence modules zoals omschreven in het programma. De duur van deze module bedraagt 4 weken. U ontvangt aan het einde van deze opleiding een certificaat van deelname.
  5. De modules Security questioning en proactieve observatie leiden u zowel theoretisch als praktisch op. Deze modules kennen elk een opleidingsduur van drie dagen. U ontvangt naar afsluiting van een module een certificaat van deelname.

Indien u in het bezit bent van de drie module certificaten kunt u op aanvraag deelnemen aan het theorie-en praktijkexamen bij ESIF.