Q. Is het lesgeld aftrekbaar van de belasting?

Bent u belastingplichtig in Nederland en betaalt u zelf uw opleiding? Dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Er geldt een drempel van € 250,-. U mag het cursusgeld en de literatuurkosten onder de volgende voorwaarden aftrekken:

- U of uw fiscale partner maken de kosten voor uw studie of die van uw fiscale partner.

- Kosten voor de studie van uw kind mag u dus niet aftrekken.

- U kunt geen aanspraak maken op studiefinanciering of studievoorschot.

- De opleiding of studie is gericht op uw beroep of toekomstige beroep. Er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Nederlandse Belastingdienst.

  

Voor personen die belastingplichtig zijn in België zijn de volgende regels van toepassing

Voor studiekosten geldt het algemeen principe van beroepskosten: de kosten zijn pas aftrekbaar als ze gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 1992).

De fiscale administratie stelt meer bepaald dat studiekosten fiscaal aftrekbaar zijn indien zij rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid die de belastingplichtige uitoefent op het ogenblik van de studie en noodzakelijk zijn voor de uitoefening ervan, hetzij onmiddellijk, hetzij in de toekomst. Studiekosten die onafhankelijk zijn van de op het ogenblik van de studie uitgeoefende beroepswerkzaamheid zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Wilt u dus een nieuw beroep gaan uitoefenen en volgt u hiervoor een opleiding, dan zijn deze kosten niet fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Belastingen in België