Q. Kan ik mijn aanmelding ontbinden?

De overeenkomst met Trio SMC mag binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbonden worden (herroepingsrecht). Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden. 

Daarna heb je nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen leermiddelen voldoende gefrankeerd te retourneren. Trio SMC betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden leerstof en/of materialen.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de leermiddelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan accepteert Trio SMC de retourzending niet en ben je verplicht de leermiddelen af te nemen dan wel een waardevermindering te vergoeden.

Een door de Trio SMC bevestigde inschrijving voor een klassikale opleiding, seminar of workshop kan tot twee weken voor aanvang van de opleiding kosteloos worden geannuleerd.  Bij annulering korter dan 14 dagen voor de start van de opleiding is 100% van het totale lesgeld verschuldigd. De kosten dienen direct te worden voldaan.

In geval van annulering voor de geplande startdatum heb je het recht om in jouw plaats kosteloos een andere deelnemer aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Na de start van de opleiding is dit niet meer mogelijk. Annuleren kan middels een brief aan Klantenservice Trio SMC, Postbus 30023, 1303 AA Almere.

Een e-mail kan worden gestuurd naar klantenservice@triosecurity.nl of via www.triosecurity.nl/contact.