Q. Wat is er zo bijzonder aan deze opleiding?

Deze opleiding is uniek in Europa en is door inlichtingen- en security experts speciaal ontwikkeld voor personen die belast zijn met uitvoerende taken. In het huidige tijdsbeeld is het ontbreken van een professionele kennis op het gebied van radicalisering en terrorisme onontbeerlijk. De opleiding is gericht op het vergroten van het kennisniveau, inzichten en (mentale) vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het waarnemen van afwijkend gedrag en dientengevolge het voorkomen van aanslagen.