Q. Zijn er toelatingseisen voor het examen?

Aan de opleiding zijn twee examens verbonden en je ontvangt alle informatie daarover per email. Om aan het examen te mogen deelnemen,  word je door ons tijdig aangemeld bij de examencommissie mits je voldoet aan de toelatingseisen. 

Indien je theoretische kennis of je praktische vaardigheden niet toereikend zijn, meld Trio Security, in overleg met betrokkene, je niet aan voor het betreffende  examen. De toereikendheid van het beheersen van de lesstof of vaardigheid stellen we vast in leermomenten gedurende de gehele opleiding. In de eerst volgende opleiding krijg je opnieuw een kans om examen te doen.