Q. Waaruit bestaat het praktijkexamen?

Het praktijkexamen bestaat uit drie delen t.w.:

- Een presentatie geven over het uitvoeren van een proactieve observatie. De duur bedraagt ca. 5 tot 10 minuten, en eventuele vragen kunnen door de examencommissie ESIF worden gesteld. Het onderwerp wordt al eerder gegeven als opdracht gedurende de opleiding. U wordt vervolgens begeleid door een docent gedurende de lessen om uw eindopdracht te kunnen maken.

- Het tweede deel van dit examen bestaat uit het professioneel waarnemen van afwijkend gedrag. De examencommissie voert dit uit d.m.v. een speciaal voor dit doel ontwikkelde video. In deze video zijn de bekendste vormen van afwijkend terroristisch gedrag(fase 2 ,3, 7 en 8) opgenomen. Kandidaten dienen a.d.h.v. een Standaard Operation Plan (SOP) vanuit de norm het afwijkend gedrag te benoemen naar indicatoren en modus operandi (MO) naar de twee examinatoren. Duur van dit deel is ca. 10-15 minuten.

Het laatste deel bestaat uit een a.d.h.v.  genoemde indicatoren en MO. een professionele Security questioning succesvol ten uitvoer brengen. De duur van dit onderdeel bedraagt ca. 10-15 minuten.

Het examenreglement is opvraagbaar de secretaris van ESIF.