Q. Heb ik een VOG of bewijs van goed gedrag en zeden nodig voor deze opleiding?

Personen die willen deelnemen aan deze opleiding dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 

Voor Nederland:

- Functionarissen van de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee, ambtenaren afkomstig van Nederlandse ministeries, Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), Gemeente-ambtenaren mits zij via de organisatie waartoe zij behoren worden aangemeld.

- Indien geen aanmelding voor bovenstaande categorieën via de eigen organisatie plaatsvindt, is legitimatie verplicht bij aanvang van de opleiding.

- Beveiligingsfunctionarissen, mits hij/zij beschikken over een nieuw model legitimatiebewijs voor beveiligers en particulier onderzoekers. Legitimatie is verplicht bij aanvang van de opleiding..

- Hulpverleners, die een wettelijke VOG-verplichting hebben, moge het verstrekte VOG overleggen als voorwaarde tot toelating.

Alle andere personen die niet kunnen aantonen dat hij/zij voor een van de bovenstaande categorieën of organisaties werkt, kunnen uitsluitend deelnemen aan de opleiding bij het overleggen van een recent afgegeven VOG.

Voor België: 

 - Functionarissen van de Federale Politie en Lokale politie, ambtenaren van Belgische ministeries,  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Gemeentelijke ambtenaren-vaststellers, andere gemeente ambtenaremits zij via de organisatie waartoe zij behoren worden aangemeld.

- Indien geen aanmelding voor bovenstaande categorieën via de eigen organisatie plaatsvindt, is legitimatie verplicht.

- Beveiligingsfunctionarissen, mits hij/zij een legitimatiebewijs voor beveiligers en rechercheurs kunnen tonen.

Alle andere personen die niet kunnen aantonen dat hij/zij voor een van de bovenstaande categorieën of organisaties werkt, kunnen uitsluitend deelnemen aan de opleiding bij het overleggen van een recent afgegeven bewijs van goed gedrag en zeden (model 1) . U kan deze bekomen bij de dienst bevolking van de gemeente.