SECURITY QUESTIONING

Security questioning over het afwijkend gedrag betrokkene.

De techniek van security questioning is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Het is geen verhoor zoals in de zin van de wet wordt bedoeld en kan door iedereen worden toegepast, mits u zich aan een aantal spelregels houdt. Het geheim van security questioning zit hem in het verrassingseffect. Door bepaalde vragen te stellen die onalledaags zijn voor de persoon in kwestie wordt 

deze als het ware onaangenaam verrast en overvallen. Door deze vragen ontstaan vervelende effecten voor degene die zich in een bepaalde situatie bevindt. Want onmiddellijk antwoorden naar waarheid is lastig als u eerdere afwijkend gedrag heeft vertoond.. 

 ©-2016 Trio SMC, Nederland