PROACTIEVE OBSERVATIE

Proactieve observatie van afwijkend en verdacht gedrag.

Naast de reactieve opsporing, die een reeds gepleegd strafbaar feit betreft, bestaat eveneens de mogelijkheid om proactief op te treden. Dit betekent dat het onderzoek het strafbaar feit voorafgaat, zonder dat er sprake is van een concrete verdenking tegen een welbepaald persoon. Gedurende een dergelijke observatie wordt gekeken naar afwijkend en verdacht gedrag.

Bij een proactieve observatie wordt dus gekeken naar een heel scala van indicatoren die gerelateerd zijn aan de modus operandi. Zo kunt u een observatie uitvoeren naar de volgende indicatoren:

Copyright 2016

 ©-2016 Trio SMC, Nederland