PREDICTIVE PROFILING TERRORISME

Terrorisme! Kunt u zich daartegen beveiligen?

Na een reeks van terroristische aanslagen in Europa, is het ook in Nederland voorstel- en voorspelbaar dat een aanval plaatsvind. Onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid spreekt van een 'substantiële' dreiging. Een dreigingsniveau wat op een na het hoogste dreigingsniveau betekent. En een aanslag is dan ook te verwachten in de komende periode.

Veel Nederlanders (bron: Maurice de Hond 2016) achten de kans (vrij) groot dat er de komende 12 maanden in Nederland een grote aanslag zal plaatsvinden. Vele (objecten, organisaties en personen lopen door de terroristische dreiging van IS en Al-Qaida meer risico dan andere. Het beveiligen daarvan vraagt om bijzondere beveiligingsmaatregelen.

Zo kan Predictive Profiling als proactieve beveiligingsmethodiek het verschil maken. Uitgaande van afwijkend gedrag zijn er honderden indicatoren die terroristische activiteiten in een vroeg stadium zichtbaar kunnen maken. Hierdoor kunnen aanslagen uiteindelijk worden voorkomen op niet alleen bij personen en/of soft targets, maar ook op kritieke en/of vitale infrastructuur.