Professional & Powerful CERTIFIED PROFILER TERRORISM

Ten aanzien van het professioneel proactief onderkennen van terrorisme is een speciale opleiding ontwikkeld.

Predictive Profiling Terrorisme ® is een opleiding die u klassikaal opleidt tot een specialist op het gebied van het onderkennen van terroristische activiteiten middels de methodiek Predictive Profiling. De totale duur van de opleiding bedraagt 9 werkdagen, die worden verdeeld over een periode van 9 weken vanwege de zwaarte van de leerstof.

De opleiding Predictive Profiling Terrorisme ® heeft tot doel naast het versterken van de vaardigheden, het vergroten van de kennis en inzichten, maar ook het verbeteren van de geestelijke capaciteiten om de juiste besluiten te kunnen nemen op spannende beslismomenten. Security professionals worden getraind in het herkennen van modus operandi, het detecteren van afwijkend gedrag, verdachte indicatoren en het stellen van niet te voorspellen vragen (Security Questioning).

 

 

De leergang Predictive Profiling Terrorisme ® is per 1 januari 2016 gecertificeerd door de Stichting European Security Intelligence Foundation. Voor deze opleiding is een aparte examencommissie door ESIF samengesteld, die het opgestelde examenplan periodiek toetst op kwaliteit en actualiteit. De leergang kent een theoretisch examen, dat wordt afgenomen aan de hand van 25 meerkeuze vragen. Het praktijkexamen bestaat uit het geven van een presentatie over proactieve observatie, het uitvoeren van een observatie en vervolgens succesvol een security questioning ten uitvoer brengen. De examens worden afgenomen door onafhankelijk examencommissie met examinatoren uit het werkveld..

De leergang Predictive profiling terrorisme ® leidt op voor het diploma Predictive Profiling Terrorisme. Na het met goed gevolg afronden van het theorie- en praktijkexamen kan de cursist zich laten inschrijven in het Register Certified Profiler Terrorism (CPT®) van de Stichting N'Lloyd.

Een  Certified Profiler Terrorism  - CPT ®  - is een wettelijk beschermde beroepstitel. Het dragen van deze bijzondere titel houdt ook verplichtingen in. Zo worden CPT ®-dragers onderworpen aan een gedragscode en permanente educatie. De gedragscode en de wijze waarop permanente educatie vorm is gegeven, kunt u opvragen bij de secretaris van ESIF.